Page content

article content

Haptonomie bij pijn en blokkades. Door Nico Pronk

Voorbeeldcasus
Regelmatig komt het voor dat ik cliënten in mijn praktijk krijg die flinke last hebben van hun lage rug. Ze zijn al bij diverse behandelaren geweest en toch wil het maar niet lukken om van de pijn en beperking af te komen. Zo ook deze cliënt. Ik kijk naar de balans in stand en ik kijk hoe de bewegingen verlopen. Zijn de strekbewegingen naar achteren symmetrisch? Zoals bij veel cliënten met deze klachten is de beweging van vooroverbuigen pijnlijk en verstoord. De links/rechtsbalans van het bekken is niet symmetrisch. De deelbalans van het bekken is verstoord.

Ik kijk naar de bewegingsruimte van de beide heupen in ruglig. Ook bij deze cliënt is deze sterk verminderd. Ik voel naar de voorkant van de wervelkolom en voel hoeveel spanning er is in de diepere spieren in de buik. Hier kan een flinke spanning zijn opgebouwd. Nu volgt een keuzemoment: wat ga ik doen?

Om te beginnen maak ik de cliënt bekend met de basisprincipes van voelen door toepassing van het drieluik. Door meer te kiezen voor voelen treedt een versoepeling op in het lichaam van de cliënt, ook op de gefixeerde plaatsen. Als de cliënt nu vanuit zijn toenemende bewustzijn van voelen-en-gevoel-hebben-voor, zelf zijn fixaties en balansproblemen moet oplossen hebben we een lange weg te gaan. Ik kan helpen.

Ik kies er voor om de bewegingen die geen pijn oproepen uit te voeren. Dat kan via de heupen met specifieke handgrepen die ik vanuit de haptonomische pijn-en blokkadetechnieken ter beschikking heb. Door de bewegingsgrens op te zoeken en de cliënt te helpen om mee te voelen ontstaat er ruimte. Nu komt er ruimte om de iliopsoas te deblokkeren. Door hernieuwd naar de voorkant van de wervelkolom te voelen merk ik dat de spanning in deze regio enorm is verminderd. Bij het vrijkomen van de bewegingen komen vaak ook emoties vrij. De cliënt weet de emoties te duiden. Waarover ze gaan en hoe ze zijn ontstaan. Als hij gaat staan is de balans veranderd ten gunste van de middenbalans. De cliënt is meer basispresent geworden. Het lichaam zoekt naar een nieuwe balans. Ik instrueer de cliënt om zijn lichaam te laten zoeken en niet in te gaan op zijn neiging om opnieuw te fixeren. Dit stelt de cliënt gerust over de wat onrustige bewegingen die hij rond zijn bekken en lage rug ervaart.

Als de cliënt gaat zitten merkt hij dat hij kan zitten in een positie die hij al lang niet meer heeft kunnen innemen. Op geleide van gevoel hebben voor zichzelf en de ruimte om hem heen, treedt geleidelijk verdere ontspanning op. Er is verwondering, soms ook verbazing. Weer komen er emoties vrij. Het is belangrijk dat de cliënt nu zijn gevoelens de vrije loop laat. De verzachting in het lichaam en met name in de lage rug en het bekken nemen stapsgewijs toe. Het is prachtig om te zien hoe er een nieuwe balans is ontstaan, wat de cliënt daarbij voelt en ervaart en hoe er nieuwe inzichten ontstaan over gewoontepatronen en waarmee die te maken hebben.

Na zo’n behandeling kan het zijn dat de pijn zelf totaal verdwenen is. De nieuwe balans en houding moeten zichzelf echter nog hervinden. De cliënt is zich bewust van het oude patroon van verharding en het nieuwe patroon van versoepeling. In de dagen die volgen wordt de cliënt zich bewust wanneer hij kiest voor het oude patroon van verharding en waarmee dat te maken heeft in allerlei dagelijkse situaties. Verder bewustzijn en verdere begeleiding helpen om nieuw gedrag te ontwikkelen.

Nico Pronk is haptotherapeut, fysiotherapeut, manueel therapeut, docent medische basiskennis, docent haptonomie en haptonomisch trainer. Zijn enorme ervaring met cliënten met uiteenlopend lichamelijk functioneren maken hem specialist in lichamelijk functioneren en disfunctioneren. Hij leert mensen zichzelf beter te verstaan door hun pijn te begrijpen. De principes die gelden voor lichamelijk (dis)functioneren worden door hem ook toegepast in de toepassing van haptonomie in diverse lerende situaties zowel coachend, trainend als therapeutisch.

Comment Section

0 reacties op “Haptonomie bij pijn en blokkades. Door Nico Pronk

Plaats een reactie


*