synergospraktijk protocol covid-19

Dit protocol is opgesteld met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en de leidraad infectiepreventie Covid-19 CAM-sector. Haptotherapie valt onder de zogenaamde contactberoepen, waar ook direct contact is met anderen binnen een afstand van anderhalve meter. Uiteraard moeten en willen wij zo veilig mogelijk werken om het voor onszelf en onze cliënten veilig te laten zijn. Wij houden daarom het uitgangspunt aan om binnen de begeleiding zoveel mogelijk afstand te bewaren en wij behandelen daarom uitsluitend volgens dit protocol.


Algemeen (Therapeut & Cliënt)

Blijf altijd thuis bij de volgende klachten van jou of iemand in jouw huishouden:

 • (Neus)verkoudheid
 • Loopneus
 • Benauwdheid
 • Kortademigheid
 • Niezen
 • Keelpijn
 • (Lichte) hoest of kuchen
 • Verhoging heeft (tot 38 graden) of koorts (>38 graden)


Overleg daarnaast vooraf met de therapeut als je een griepprik hebt gehad en één van de volgende verschijnselen hebt:

 • Onbekende hoofdpijn
 • Onbekende moeheid
 • Onbekende diarree of buikklachten


Wanneer je in verband met bovengenoemde klacht(en) jouw afspraak afzegt, wordt het consult niet in rekening gebracht.


Beeldcontact

De therapeuten van SynergosPraktijk zijn thuis in het begeleiden via beeldcontact. Wanneer door bovengenoemde klachten een behandeling niet door kan gaan, kan de behandeling via beeldcontact voortgang krijgen. Ook kan beeldcontact onderdeel uitmaken van het behandelplan, om de contactmomenten te minimaliseren. Het inzetten van beeldcontact gebeurt altijd in overleg met en met goedkeuring van de cliënt.


Cliënt

 • Kom in ieder geval op de afgesproken tijd of maximaal 5 minuten eerder. Graag buiten wachten tot je wordt opgehaald. De therapeut opent en sluit deuren en neemt je mee, zodat je zelf geen deurklinken en dergelijke hoeft aan te raken. Uitgangspunt is dat je niet hoeft te wachten, de therapeut vangt je op zodra je er bent.
 • Bij binnenkomst handen reinigen met desinfectiemiddel. Dit staat voor je klaar. · Neem zelf twee grote handdoeken mee voor het geval aanraking onderdeel uitmaakt van de behandeling.
 • Neem eigen wegwerpzakdoekjes mee.
 • Neem verder zo weinig mogelijk spullen mee. · Kom bij voorkeur alleen. Kan dit niet, bijvoorbeeld bij haptotherapie bij (kleine) kinderen, dan wacht de ouder/voogd buiten of gaat mee de behandelruimte in. Dit in overleg met de therapeut.
 • Het toilet wordt bij voorkeur niet gebruikt, ga vooraf thuis naar het toilet. Wanneer toiletbezoek toch noodzakelijk is, volg dan de instructies van de therapeut op met betrekking tot gebruik van het toilet.
 • Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.


Cliënt & therapeut

 • Geen handen geven
 • Zoveel mogelijk anderhalve meter afstand. Bij het werken binnen de anderhalve meter grens (aanraking) geldt: Dit gebeurt altijd in overleg met en met instemming van de client. Spreek zo min mogelijk tijdens huid-op-huidcontact en fysieke onderzoeken. Dit vermindert de kans op besmetting. Voor de therapeut geldt daarbij: behandel, indien mogelijk, zo ver mogelijk bij het gezicht van de cliënt vandaan.
 • Hoesten of niezen in je elleboog.
 • Direct handen wassen/desinfecteren na hoesten en niezen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn volgens de richtlijnen van het RIVM niet nodig, als de gezondheidscheck in acht genomen wordt.


Therapeut

 • Bij binnenkomst pand en tussen elke afspraak handen wassen of reinigen met desinfectiemiddel.
 • Voldoende ruimte tussen de afspraken plannen, zodat je op de afgesproken tijd beschikbaar bent en bezoekers elkaar niet tegenkomen. Plan daarom ook niet op hetzelfde tijdstip als je collega therapeut. Zorg daarnaast dat je vijf minuten voor de tijd van de afspraak zicht hebt op de voordeur om de client direct op te kunnen vangen.
 • Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte.
 • Spreek zo min mogelijk tijdens huid-op-huidcontact en fysieke onderzoeken. Dit vermindert de kans op besmetting. Behandel, indien mogelijk, zo ver mogelijk bij het gezicht van de cliënt vandaan.
 • Direct na aanraking: handen wassen/desinfecteren.
 • Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met wegwerp schoonmaakmaterialen;
 • Voor het werken met kinderen 4-12 jaar kunnen de richtlijnen voor het (speciaal) onderwijs gevolgd worden; Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door meerdere kinderen met regelmaat ontsmet te worden.
 • Doe eerst de gezondheidscheck samen met de cliënt voordat je de cliënt binnen laat.
arrow_drop_up arrow_drop_down