arrow_drop_up arrow_drop_down

Hoogbegaafde kinderen

haptotherapeutische begeleiding

De balans tussen voelen, denken en doen

Hoogbegaafde kinderen zijn doorgaans cognitief ingesteld, wat vaak leidt tot een cognitief aanbod; als een kind een vraag stelt krijgt het meestal een verbaal antwoord. Het voelend vermogen, lichamelijk voelen én emotioneel voelen, kan hierdoor wat achterblijven. Het aanspreken van dit voelend vermogen als tegenhanger en als ondersteuning van het sterke cognitief functioneren onderscheidt haptotherapie van andere vormen van therapie.


Hoogbegaafde kinderen komen met de meest uiteenlopende problemen bij ons

  • Concentratieproblemen
  • (Faal)angst
  • Onderpresteren
  • Onverklaarbare buik- en hoofdpijnklachten
  • Te sterk (on)aangepast gedrag
  • Gedrag thuis en op school is niet hetzelfde
  • Moeizame aansluiting met leeftijdsgenootjes, het samenwerken kan moeilijk zijn

Hoogbegaafdheid komt meestal niet uit de lucht gevallen. Eén of beide ouders zullen zich herkennen in de manier van doen van hun kind(eren). Tijdens de gesprekken met de ouders zoeken we samen naar de mogelijkheden om het kind te ondersteunen in zijn ontwikkeling. We kijken hierbij zowel naar het patroon van de ouders als naar dat van het kind. Op het moment dat de ouders het kind wat anders bieden/vragen, zal het kind andere, nieuwe mogelijkheden in zichzelf gaan aanspreken .


Synergos organiseert regelmatig cursussen met betrekking tot hoogbegaafde kinderen. Deze worden gegeven door de therapeuten en gastdocenten.