arrow_drop_up arrow_drop_down

Een eerste afspraak duurt 1 uur, vervolgsessies duren 3/4 uur

een intake bestaat uit 3 afspraken: 2 observaties en een oudergesprek, daarna gaan we uit van gemiddeld 10 sessies afhankelijk van de hulpvraag/problematiek.

Het valt binnen de aanvullende verzekering en is afhankelijk van de verzekering van de cliënt en bij welke beroepsvereniging de therapeut is aangesloten.

Afhankelijk van de hulpvraag komen kinderen in het begin wekelijks, na een keer of 7 om de 2 a 3 weken. Na 10 sessies evalueren we door middel van een oudergesprek, aan de hand daarvan bepalen we gezamenlijk het vervolg.

Lekker in je vel en steviger in je schoenen, meer zelfvertrouwen krijgen, beter omgaan met (faal)angst, het cognitieve én voelende vermogen ontwikkelen, meer gebruik maken van je kracht en weer vrolijker door het leven gaan.

Naast de kinderen hebben ouders vaak ook wat te leren. Met ouders houden we daarom gesprekken om te bespreken hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen en stimuleren. Daarnaast nemen we contact op met school om de leerkracht ook te ondersteunen.

Het is een ervaringsgerichte therapie waarbij we verschillende opdrachten/spelletjes doen die te maken hebben met lichamelijk en emotioneel voelen. We maken gebruik van verschillende materialen om te onderzoeken hoe het kind (niet) beweegt. Deze manier van bewegen zegt iets over de emotionele aansturing en de manier van communiceren.