Page content

article content

Aantrekkelijk zijn kan je leren. Door Nico Pronk

Tevreden zijn met jezelf in hoe je bent en hoe je doet, het gevoel jezelf te kunnen zijn, is een eerste basis voor je persoonlijke aantrekkingskracht. Mensen met een zichtbare identiteit zijn voor anderen eerder aantrekkelijk dan mensen die minder zichtbaar zijn.

Tevreden zijn met jezelf levert op twee manieren voordeel op voor jezelf:

Je voelt je minder onzeker en schuldgevoel en schaamte maken plaats voor ondernemingszin en vitaliteit;
Je kunt meer bereiken in je omgang met anderen, doordat ze weten wat ze aan je hebben en omdat je nou eenmaal aantrekkelijker bent.
De beoordeling van jou -door anderen- is een gevolg van de manier waarop zij jou ervaren. Mooi of lelijk spelen daarbij een minder grote rol dan de mate waarop anderen zich verbonden voelen met jouw afstemming; herkenning en erkenning spelen een grote rol bij affectieve gevoelens. Ook je persoonlijke kwaliteiten (wat je kunt) krijgen meer aantrekkingskracht als je beter weet hoe je je talenten weet te gebruiken.

Aantrekkingskracht heeft twee kanten:

1 De ervaring die je met jezelf hebt: ben je jezelf en ben je daar tevreden over?

2 De ervaring die anderen met je hebben: ben je afgestemd op de situaties van je dagelijkse omgeving?

De ervaring met jezelf

Leven met jezelf is een interessante onderneming. Wat je wilt is niet altijd wat je kan. Gevoelens kunnen je overkomen als onbegrijpelijke sensaties van meer of minder prettig voelen. We zijn vaak toekomstgericht: morgen wordt alles beter. Maar hoe kan het beter worden als je niet precies weet hoe het nu is?

Voor het bewustzijn in het hier en nu is het nodig om je eigen inbreng te onderzoeken in je gevoelens van alledag. Bij Synergos maken we onderscheid tussen de manier waarop gevoelens je aansturen en de gevoelens die het resultaat zijn van datgene wat er gebeurt. Zo kun je bijvoorbeeld blij worden van het feit dat je je boosheid eens flink hebt ingezet.

Emotionele aansturing kent grondpatronen: sommige mensen zijn van nature meer bozig en andere meer angstig, verdrietig of blij. Deze aansturing is waar te nemen in de expressie van je lichaam. Hoe je bent aangestuurd, is hoe je doet en hoe je bent en hoe je overkomt. Hoewel de emotionele aansturing een belangrijke basis vormt voor hoe je bent en hoe je overkomt, blijkt deze voor veel mensen veelal onbewust.

Bewustzijn helpt om te zien hoe je bent, hoe je met situaties om gaat en hoe je op anderen overkomt. Bewustzijn van je emotionele expressie helpt om meer jezelf te kunnen zijn en meer recht te doen aan wie je werkelijk bent.

De ervaring die anderen met je hebben

De afstemming met anderen vraagt inzichten en vaardigheden in de manier van denken van jezelf en van anderen, en vooral ook bewustzijn over je persoonlijke interesses en belangen die je combineert met de manier waarop je gevoelsmatig ageert en reageert. Gevoelens van anderen roepen vaak weer gevoelens op. Onbewust reageer je op de instelling van de ander en de ander op jou. Soms heel gepast en vaak ook in een maat die voor jou heel logisch kan lijken en voor de ander stuitend kan zijn.
Bij afstemming op elkaar zijn er veel mogelijkheden om elkaar niet, half of onjuist te verstaan. Dit wordt vaak de ruis in de afstemming genoemd, die verantwoordelijk is voor veel miscommunicatie in denken, voelen en handelen. Ruis is verantwoordelijk voor de mate waarop je aantrekkelijk gevonden wordt door anderen.

Elk mens heeft zijn eigen manier van doen in de manier waarop hij zich opstelt ten opzichte van anderen. Bewustzijn over je positionering in verschillende situaties geeft mogelijkheden om in te zien of dat wat je doet en hoe je bent helpt of juist, ook voor jezelf, averechts werkt voor datgene wat je wilt bereiken en voor de mate waarin je je kunt verbinden.

Uiteindelijk is het mogelijk dat wat je wilt ook kan. Dat je wat je kan ook durft. Dat wat je moet ook passend is. Dat wat je voelt van jou is. Dat wat van jou is ook gedeeld kan worden. Dat je er bent omdat je jij bent.

En dat is best aantrekkelijk.

Comment Section

1 reactie op “Aantrekkelijk zijn kan je leren. Door Nico Pronk


Door Monica op 7 november 2020

Leuke manier van kijken naar aantrekkelijkheid.

Plaats een reactie


*